Årsmöte 2015

 

 

 

 

Subud symbol Sweden

 

 

 

Välkommen till  

Årsmöte för Subud Association Sverige/Sweden 

helgen 24-26 juli i  Nybygget, Vaggeryd 2015 

 

Årsmötet äger rum hos familjen Gerleman, Floatingcentret i Nybygget 

Övernattning kan ske i Floatingcentret för 5 personer, samt på hotell i Vaggeryd. 

 

Om Du  reser med bil från annan ort, går det bra att se resebeskrivningen å 

www.restingwell.se, om Du klickar på karta. Man tar av från E4an.  

Kommer Du med tåg eller buss,  gör Du byte i Jönköping eller Nässjö 

till Vaggeryd. Behöver Du hämtas vid stationen eller är osäker på vägen kan Du ringa.  

Anmäl  om Du kommer fredag kväll 24 juli, eller lördag förmiddag  per tfn senast  

samma vecka, å telefon 0393/22095, 0735-450390,  

eller 0393/ 22070 

Du kan också ringa Ragnar på tel 08/622 56 54, eller Ingrid 08/92 81 25 för att anmäla Dig- 

eller från utlandet - +4686225654, +468928125 

Det finns en förhoppning om att vi ska bli ett flertal som får möjligheten att träffa 

varandra. För att vi ska vara beslutskraftiga krävs att hälften av medlemmarna är 

närvarande. Ordföranden, sekreteraren och kassören beräknas komma.  

Det är önskvärt att de som ännu ej betalat medlemsavgiften för 2014 till  

plusgiro 152 25 80-8,  kr 100.- gör det. snarast, eller senast under Årsmötet. 

Då finns det också chans att erhålla visst stöd för resan genom Resefonden. 

 

Program Lördagen 25 juli     Kl  13.00   Samling för Latihan 

                                                                                                                    efter frukost 

                             följt av                     Mötesförhandlingar                              

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Dagordning       1  Mötets öppnande och fråga om kallelse skett i tid. 

 

2              Beslutskraftighet (hälften av de som betalat årsavgiften för 

2014 ska vara närvarande eller ha lämnat fullmakt till en 

annan medlem, en per en ) - samt godkännande av Dagordningen 

  

3              Val av ordförande för mötet 

4              Val av sekreterare för mötet 

5              Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare 

6              Verksamhetsberättelse 

7              Ekonomisk rapport 

8              Revisionsberättelse 

9              Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

10          Val av valberedning, två personer 

11          Val av ordförande, samt kassör och sekreterare, firmatecknare – samt tecknare av plusgirokonto 152 25 80-8  för kommande period. 

12          Val av revisor och eventuell suppleant  

13          Verksamheten för kommande period 

14          Årsavgift för kommande period, Budget  

15          Övriga frågor, Resefond 

                                                                 16  Mötets avslutande 

Måltider                                    Intages på platsen om ej annat arrangeras, 

och vi bryter  förhandlingarna för kaffe/te, 

när det är lämpligt.  

Söndagen                 26 juli     Avsked under förmiddagen eller vid lunchtid. 

                                                                             efter frukost och Latihan 

Alla är hjärtligt välkomna   

Ragnar Magner, Vivianne Trumén Chrondje,  

Ingrid Magner Blomqvist  

 

 

Kontakta oss genom e-mail:

info@subud.se

 

Subud startsida
Vad är Subud2
Vad är Subud3
What is the Latihan
Länkar/Kontakt
Vad är Subud1
Subud i Sverige
Nyheter
Möte
Site Map

Subud, ett enkelt och lätt sätt att få kontakt med den Gudomliga kraften som finns inom oss alla.