Bapak - Subud

Bapak, Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo

 Den man som först mottog Guds kraft inom Subud.

Subud, vad är det?

Subud är en inre upplevelse - inte en sekt eller en religion.

Subud är en andlig rörelse som kretsar kring en företeelse som kallas för latihan eller övning. Subud grundades av Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo (känd som Bapak, ett respektfullt och älskvärt indonesiskt ord för "fader" för Subuds medlemmar) en javanesisk indonesisk man som har fått latihan direkt från Gud. Detaljerad information finns på den officiella engelska hemsidan.

Se också mer fakta på Wikipedia 

 

 

 

 

 

 

Subud®" and the seven circle symbol are registered marks of the World Subud Association 

Kontakta oss genom e-mail:

info@subud.se

 

Subud startsida
Vad är Subud2
Vad är Subud3
What is the Latihan
Länkar/Kontakt
Vad är Subud1
Subud i Sverige
Nyheter
Möte
Site Map

Subud, ett enkelt och lätt sätt att få kontakt med den Gudomliga kraften som finns inom oss alla.