Vad är Subud? 2

 

Vad är Subud? -
Något enkelt och naturligt

Subud är något enkelt, något naturligt. Det sker i alla som vill få kontakt med något som kan liknas vid den helige anden. Det sker i sin egen takt och är beroende på din karaktär. En förlängning av en förlorat kontakt med den grundläggande kraft som finns i livet, den positiva och konstanta kraftt som vi har inom oss. Vi söker det vi tror kommer som kommer att göra oss lyckliga, men vi är oändligt fel i våra handlingar och tankar. Bara ibland, kan när vi är tysta, eller i vissa ovanliga tillstånd vi plötsligt, briljant, medveten om detta andra liv på gång.


Processen i Subud återkopplar oss och håller denna speciell observans levande och aktiv. Subud grundades av en indonesisk, Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo. Han brukar kallas av Subud medlemmar som "Bapak", vilket är en indonesisk ord för en respekterad äldre man. Den andlig övning och erfarenheter som kommer upp kallas för det indonesiska ordet för utbildning - "Latihan", kom till honom plötsligt som en uppenbarelse. Bapak kunde dela med sig av den, ge det vidare till andra och det är nu känt i mer än åttio länder och praktiseras av tusentals människor.

Att öva Latihan är att stå avslappnad i en grupp människor eller enskilt, män och kvinnor separat och tillåter att processen kan äga rum.
Många känner en vibration, de flesta känner snart en impuls att röra sig, att yttra ljud eller att t.o.m. sjunga. Impulsen är spontan, framställs inte eller kontrolleras av dina tankar, men under denna tid som Latihan pågår är medlemmen helt vaken, med vilja och egna önskningar passiva och Latihan ger utslag på dess behov vid den tidpunkten. Latihan fortsätter i ca trettio minuter och upprepas två gånger i veckan.

Erfarenheterna varierar och är helt individuell, ja den är olika för varje person. För en del sker utvecklingen successivt och förändringar märks även  i det yttre livet innan rörelsen fanns från Latihan. Processen är en reningsprocess, som når mer och djupare in i varje del av ens väsen.

Det är nödvändigt att vara medlem innan en kan delta en Latihan och för de flesta människor en väntetid på tre månader från dess att man frågade innan man kan få motta Latihan. (i vissa fall kan det gå att ordna direkt). Denna väntetid ger möjligheten att träffa människor med erfarenhet av latihan och att lära sig av dem något om vad man kan förvänta och att närma sig en rörelse som kommer att förändra ditt liv.


Tidpunkten för att faktiskt gå med i Subud är när för första gången en person står med andra medlemmar som gör sin latihan och då får del av kontakten. Detta upplevs av vissa omedelbart, av andra efter en viss tid som en öppning av deras innersta väsen. Ofta här i livet vet vi inte hur vi ska vända och vrida på en sak och veta vad som är rätt.

I Subud lär vi oss att lita på, och för att få vägledning genom Latihan. Effekten för de flesta visar på en större förståelse för sig själv och lyckligare personliga relationer, ofta något nytt och positivt i arbetslivet..


Förbättrad hälsa är ofta en ”biprodukt” av latihan, Ofta sker en ny förbättrad inställning till mat, dryck och sina vanor att leva på. Det finns en viss vägledning för att hitta en rätt arbete i livet, och att använda sina talanger på bästa sätt. Men, för vissa finns det smärta som måste genomlevas.. Reningsprocessen kan lyfta fram problem, som påminner om plågsamma tidigare misstag i livet. Många saker kan behövas att lyftas upp till ytan innan man kan lämna dem bakom sig.

Subuds Organisation är världsomspännande. Det finns nationella och internationella funktionärer, kommittéer och det finns lokala grupper där människor träffas. Föreningen har etablerats i väst sedan 1959 och arbetar för att hjälpa världen.

Vissa av Subud medlemmar starta företag. Företag, vars yttersta syfte är att stödja olika hjälpprojekt som finns inom Subud, särskilt för barn, flyktingar och äldre.  

Den mesta av denna verksamhet finns i tredje världen.  

 

Bapak använde ofta religiös terminologi används ofta som, Allsmäktige Gud och överlämnande till Guds vilja.

I alla religioner har vi ord som har utvecklats genom mänskliga försök att identifiera och beskriva en annan dimension av livet, bön, överlämnande och lämna över allt till en makt större än vi kan föreställa oss  som vi ändå är en del av. Subud är en process, ett mottagande, inte en undervisning.

Det finns inga läror eller teorier i Subud. Ingen förväntas tro på något, bara för att känna igen och lita på vad de upplever. Människor med olika religioner finner ofta att deras egen tro fördjupas och erfarenheten från latihan sker i fullständig harmoni med varandra och med dem som inte har någon religion. Så småningom för de flesta ganska snabbt och för andra, blir det möjligt att erkänna hur oändlighet liten del vi är av kraften som tar del av och att leva i viss utsträckning i samklang med den och med andra människor. Detta är vad Subud handlar om.

 

Kontakta oss genom e-mail:

info@subud.se

 

Subud startsida
Vad är Subud2
Vad är Subud3
What is the Latihan
Länkar/Kontakt
Vad är Subud1
Subud i Sverige
Nyheter
Möte
Site Map

Subud, ett enkelt och lätt sätt att få kontakt med den Gudomliga kraften som finns inom oss alla.