2015 Världslatihan

 

Januari

WORLD LATIHAN - 04:00 (CET) - 03:00 (GMT)  WORLD LATIHAN - 11:00 (CET) - 10:00 (GMT)  WORLD LATIHAN - 21:00 (CET) - 20:00 (GMT)  WORLD LATIHAN - 05:00 (CET) - 03:00 (GMT)  


WORLD LATIHAN - 12:00 (CET) - 10:00 (GMT)  


Juni 6 2015
WORLD LATIHAN - 22:00 (CET) - 20:00 (GMT)  


Juli 5 2015
WORLD LATIHAN - 05:00 (CET) - 03:00 (GMT)  


Augusti 2 2015
WORLD LATIHAN - 10:00 (CET) - 10:00 (GMT)  WORLD LATIHAN - 20:00 (CET) - 20:00 (GMT)  WORLD LATIHAN - 03:00 (CET) - 03:00 (GMT)  WORLD LATIHAN - 11:00 (CET) - 10:00 (GMT)  WORLD LATIHAN - 21:00 (CET) - 20:00 (GMT)  Lämplig ändring av tider. Följande tider föreslås för Sverige de dagar världslatihan infaller nattetid: 12.00 CET

Kontakta oss genom e-mail:

info@subud.se

 

Subud startsida
Vad är Subud2
Vad är Subud3
What is the Latihan
Länkar/Kontakt
Vad är Subud1
Subud i Sverige
Nyheter
Möte
Site Map

Subud, ett enkelt och lätt sätt att få kontakt med den Gudomliga kraften som finns inom oss alla.